Vedení školy

Pozice Jméno a příjmení E-mail Vyučuje
Ředitelka Mgr. Jitka Brhlová reditel@zssardice.cz 1. stupeň, Nj
Zástupkyně Mgr. Blanka Uhljarová zastupce@zssardice.cz Př, Ch

Pedagogičtí pracovníci:

Pozice Jméno a příjmení E-mail Vyučuje
I. Třída  a koordinátorka EVVO Mgr. Lenka Moravčíková moravcikova@zssardice.cz 1. stupeň
II. Třída a metodik prevence Mgr. Lenka Cápková lcapkova@zssardice.cz 1. stupeň
III. Třída  a koordinátor ŠPP Mgr. Mokrá Jarmila mokra@zssardice.cz 1. stupeň
IV. třída Mgr. Eva Lysoňková  lysonkova@zssardice.cz 1. stupeň, D, Hv
V. třída Kristýna Sadílková sadilkova@zssardice.cz 1. stupeň
VI. třída Erika Maradová maradova@zssardice.cz Čj, Aj
VII. třída Mgr. Zuzana Havlíčková havlickova@zssardice.cz Čj, Ov, Teč, Vv
VIII. třída Mgr. Zuzana Kopecká kopecka@zssardice.cz M, Ms, NJ, Tv
IX. třída a výchovný poradce Mgr. Blanka Uhljarová uhljarova@zssardice.cz Př, Ch
bez třídnictví a koordinátor ICT Mgr. Jiří Novotný novotny@zssardice.cz M, Ms, F, Pč, Hv
bez třídnictví Mgr. Hana Horáková horakova@zssardice.cz Z, Př, Čas, Tv
bez třídnictví, asistentka pedagoga Mgr. Františka Kneipová kneipova@zssardice.cz M, Čj, Aj
bez třídnictví Bc. Jan Mokrý mokry@zssardice.cz Tv, It, Vt
vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga Andrea Zahrádková zahradkova@zssardice.cz
vychovatelka ŠK a ŠD, asistentka pedagoga Marcela Palmeová palmeova@zssardice.cz
asistentka pedagoga Lenka Hasalová lhasalova@zssardice.cz 2. stupeň + ŠD
asistentka pedagoga  Věra Řičicová ricicova@zssardice.cz 2. stupeň + ŠD

Nepedagogičtí pracovníci

Pozice Jméno a příjmení E-mail
hospodářka a účetní Zdeňka Hasalová zhasalova@zssardice.cz
školník a údržbář Jaroslav Sácký skolnik@zssardice.cz
uklízečka Jana Padalíková padalikova@zssardice.cz
uklízečka Jana Kramlová kramlova@zssardice.cz
sociální pracovnice Bc. Eva Mráziková obecpartakem@sardice.cz